تبلیغات
مروری بر آثار بهرام بیضائی - سفر 3
جمعه 25 دی 1388

سفر 3

   نوشته شده توسط: وحید سپهر راد    

با درورد

و عذر تقصیر بخاط دیر آپدیت شد

قبل از تحلیل کلی سفر  لازم به تو ضیح دانستم موسیقی فیلم سفر را که در پست قبلی به آن اشاره کردم

و در در آن ذکر کردم که که موسیقی و سازنده اش را نمی توان تشخیص داد را کامل کنم که موسیقی فیلم سفر کار خود بهرام بیضائی حالا انتخابب بوده و یا خود آنرا ساخته جدا اما جاهائی که از این موسیقی استفاده می شود نیز خود مقوله قابل توجه دیگری است

سفر همچنان که در رگبار شاخه های اندیشه های بیضائی شروع به رستن کرد همچنان آرام آرام در سفر شاهد رشد بیشتر مولفه یا همان امضاهای بیضائی و جا افتادن به جهت ،این امضاها هستیم

خصوصا که در سفر  دیالوگها در فیلم به زیبائی کوتاه و اما کاملا بجا بدون هیچ گفته اضافه ای را شاهدیم

جائی خواندم که سفر علاوه بر تفسیر و نقدو تحلیل هائی که درباره آن شده در واقع نشانگر واقعیت جامعه شناخی آن زمان است که همان موقع سینمای فیلم فارسی سعی می کردند تا نوع دیگری آنرا نمایش دهند

شاید دوستی که این نظر را داشته تا حدودی درست گفته باشد زرا این فیلم در سالهائی ساخته می شود

که مدرنیته اجباری بر جامعه چتر می گستراند

دقت کنید به صحنه ای که با دوبار تاکید عکس تبلیغاتی زنی که را که کوکاکولا یا چیزی شبیه به آن را تبلیغ می کند

و این عکس روی دیوار نیمه خراب و ویرانی است بچه دوبار از جلوی آن رد می شوند

البته بشکل کلی خود من چندان با نظر این دوست محترم خیلی احساس قرابت نمی کنم چرا که بنظرم سفر

صندوقچه ای بزرگ از تمثیلها و نشانهاست که این شاید فقط یکی از آنها باشد نه همه آن

در انتها چون بجا می بینم که فیلم را از اولین صحنه تا آخرین کات تحلیل کنیم

این پست را در همینجا به خاتمه می سپارم

شاد و پیروز باشید


Player will show here