تبلیغات
مروری بر آثار بهرام بیضائی - دنبال این خط رو بگیر و بیا..بیا.....(امضای سوم)
دوشنبه 7 دی 1388

دنبال این خط رو بگیر و بیا..بیا.....(امضای سوم)

   نوشته شده توسط: وحید سپهر راد    

با درود به به همه مسافران محترم بلاگ

ادامه تحلیل فیلم رگبار نخستین ساخته بلند بیضائی را با این گفته معروف خودش آغاز می كنیم:
من فرزند تعزیه ام
این جمله از دهان كسی بیرون می آید كه می دانیم سخنانش در هوا پرت نمی شوند و اگر چیزی می گوید و یا می نویسد عقبه ای( بنا بر اساس خود جمله) در آن نهفته است نه مانند آنانكه امروز آبی اند و فردا سرخ  ، نقض سخنان دیروزشان لپ مطلب امروزشان است
اینها را به این دلیل گفتیم تا بدانیم فردی كه عمری را صرف تحقیق در فرهنگ و ادبیات و هنر كرده چگونه امضای سومش را در كارهایش مثل دانه ای می كارد و می داند كه شاید بعدها بدانند كسانی كه این دانه پیچكی تابستانی می شود تنیده در دیوار آثار بهرام بیضائی
به زبان ساده تر تعزیه و شاید نقالی و پرده خوانی دانه  كوچكش در رگبار كاشته می شود و در آثار بعدی ناگهان به اوج می رسد
وقتی همه خوابیم : تهیه كننده ها بدور كارگردان می چرخند و قصد دارتد تا سرمایه گذار جدید را به كارگردان بقبولانند
سگ كشی : سكانس درخشان گفتگوی سنگستانی ها با گلرخ و همچنین سكانس گفتگوی گلرخ با فرش فروش و پیشكارش زمانی كه گلرخ سعی در مجاب كردن فرش فروش دارد در میان تخته فرشهای آویزان

مسافران : صحنه رسیدن خبر به عروس و رفتارهای بقیه خانواده برای آرام گرفتن عروس در حالیكه بدور وی می چرخند
مرگ یزدگرد : دراین فیلم تقریبا صحنه ای را نمی توان یافت كه كه كس یا كسانی در وسط  باشندو عده ای كه بدورشان می چرخند و دیالوگهاشان رد و بدل می شود

. غیره....

در واقع امضای سوم بیضائی همین گونه روایتی است كه وی به عنوان آ میزه ای از تعزیه و نقالی در فیلمهایش به اجرا می گذارد .
عموما یم بازیگر در میان و سایر بازیگران بدور وی در حال دیالوگ پراكنی
   تاویلی كه بیضائی از تعزیه دارد و این سخن را بر این پایه گفته است
اما در رگبار ( فراموش نمی كنیم كه كه این تازه اولین ساخته بلند بیضائی است) ما نه در حركت دوربین و نه از لحاظ های گفته شده در بالا چیزی نمی بینیم
دقت كنیم به سكانسی كه در آن علاقه معلم به عاطفه در میان بقیه معلمان و مدیر  مدرسه آشكار  می شود
نوع تدوین این سكانس را اگر بیضائی امروز می خواست كه دوباره انجام دهد به نظر من می شد همان كه امروزه بیضائی انجتم می دهد همان امضای سومش
 از


Player will show here